Parkeeronderzoek

Parkeeronderzoek doen is één van onze kernactiviteiten. Zo krijgen onze klanten inzicht in de parkeersituatie in vooraf bepaalde gebieden. Is er bijvoorbeeld voldoende parkeercapaciteit in het gebied? Zijn de parkeerders bewoners, bezoekers of werknemers? En wat is de parkeerduur? Parkeeronderzoek maakt dat inzichtelijk.

Methode
Parkeeronderzoek bestaat vaak uit verschillende onderdelen. Afhankelijk van de onderzoeksvraag zoeken we een passende methode. Samen met de opdrachtgever besluiten we over het type en het aantal metingen dat we uitvoeren. De volgende onderdelen komen daarin vaak voor:

  • Capaciteitsmeting: Dit is de basis voor vrijwel elk onderzoek. We brengen nauwkeurig de parkeercapaciteit in het onderzoeksgebied in beeld. Samen met de opdrachtgever bepalen we welke categorieën van belang zijn. Waarnemers tellen vervolgens het aantal parkeerplaatsen of fietsenstallingen. Hierdoor krijgt de klant een actueel beeld van de parkeercapaciteit in het onderzoeksgebied.
  • Bezettingsmeting: Op basis van de parkeercapaciteit brengen we door middel van een bezettingsmeting het aantal voertuigen of fietsen in kaart dat geparkeerd staat in het onderzoeksgebied. We specificeren de geparkeerde voertuigen in verschillende categorieën die we vooraf afgestemd hebben met de klant.
  • Betalingsgraadmeting: Tijdens een bezettingsmeting kunnen we, naast de bestaande categorieën, per parkeerder aangeven of het gaat om een parkeerder met een geldige vergunning of geldig betaalticket. Dit onderdeel wordt vaak toegevoegd aan een onderzoek dat als basis dient om het huidige parkeerbeleid aan te passen.
  • Motiefmetingen: Wie zijn de parkeerders in het onderzoeksgebied? Om dit inzichtelijk te maken verrichten we op vaste tijden een kentekenregistratie, bijvoorbeeld elk uur, zodat de parkeerbewegingen gedurende de dag inzichtelijk zijn. Het is mogelijk om met RDW-data de exacte herkomst van uw parkeerders te bepalen. We helpen u graag met de aanvraag en koppeling van deze data.

Uiteraard voeren we zowel tijdens als na de metingen kwaliteitschecks uit om betrouwbaarheid van data te borgen. Daarbij werken we zoveel mogelijk met GIS.

Gerelateerde projecten
Door de jaren heen heeft DataCount talloze parkeeronderzoeken uitgevoerd. Recent brachten we voor Gemeente Delft door middel van verschillende onderzoeken de parkeerdruk in kaart en gingen we in Venray aan de slag met zowel een parkeerduur- als motiefmeting.

Bekijk recente projecten >>