Kwaliteitsmetingen

Hoe wordt de kwaliteit van busvervoer ervaren? Wat vinden gebruikers van uw diensten? Hoe wordt de informatievoorziening beleefd in het openbaar vervoer? Al deze vragen hebben te maken met de kwaliteit van uw dienst of product.

Bent u ook benieuwd hoe uw product of dienst ervaren wordt? DataCount brengt het graag voor u in kaart, zodat u uw kwaliteit kunt bewaken en steeds verder kan verbeteren.

DataCount voert zowel objectieve als subjectieve kwaliteitsmetingen uit. Met objectieve metingen bedoelen we metingen waarmee we de kwaliteit van uw dienst of product in kaart brengen, bijvoorbeeld door de staat van uw bushaltes aan de hand van bepaalde criteria te beoordelen of het aantal passagiers in uw bus te registreren. Met subjectieve kwaliteitsmetingen bedoelen we metingen waarbij we bijvoorbeeld enquêtes afnemen onder de gebruikers van uw product of dienst, zodat u weet hoe de gebruikers denken over uw product of dienst.

Een voorbeeld van een kwaliteitsmeting die DataCount uitvoert is onder andere een kwaliteits- en belevingscontrole van het Digitale Reizigers Informatie Systeem(DRIS) voor de organisatie GOVI. Dit informatiesysteem voorziet de reizigers op bus- en tramhaltes van actuele reisinformatie. De kwaliteitscontroles bevatten twee elementen: controles van de werking van de digitale panelen met reizigersinformatie en het achterhalen van meningen van reizigers over de werking van het DRIS-systeem door middel van de afname van enquêtes.

Een andere voorbeeld is een kwaliteitscontrole voor  Stichting Scholierenvervoer Zeeland aangaande het busvervoer van scholieren naar middelbare scholen in Zeeland. Het doel van de Stichting Scholierenvervoer Zeeland is het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het vervoer van de scholieren van het voortgezet onderwijs in Zeeland. Het onderzoek bestaat uit een subjectief en objectief onderdeel: Het subjectieve gedeelte betreft het gebruik, de kwaliteit en de beleving van het busvervoer onder scholieren. Deze informatie is middels een enquête onder scholieren verkregen. Vragen over de veiligheid, netheid, rijgedrag en stiptheid zijn in de enquête terug te vinden. Het objectieve gedeelte van het onderzoek bestaat uit een rijtijdmeting van de buslijnen. De rijtijden werden vergeleken met de rijtijd van een auto op het hetzelfde traject om te weten of dit binnen de gewenste marge valt. Daarnaast werden de vetrektijden van de bussen vergeleken met de lestijden om te kijken of de wachttijden en het aantal ritten binnen de gewenste marges vallen. De foto’s laten een aantal van de grafieken uit het datarapport zien.

picjumbo.com_HNCK5027photo-1421757295538-9c80958e75b0

Heeft u al data en wilt u deze beoordelen op kwaliteit? DataCount kan ook deze stap voor u uitvoeren en de kwaliteit van data controleren. Denk bijvoorbeeld aan controle op de data van busmaatschappijen aangaande hun rijtijden of controle op de data die bijvoorbeeld door telslangen gegenereerd worden.

DataCount voorziet u graag van een kwaliteitsmeting op maat. Hierdoor bent u in staat meer te weten te komen over aandachtspunten die u belangrijk vindt. Deze kennis stelt u in staat een optimale kwaliteit te bieden, te behouden én te verbeteren, zodat u nog beter aan de behoefte van uw klanten kunt voldoen.