Inventariseren

Bij inventariseringen brengen we objecten nauwkeurig en overzichtelijk in kaart, of het nu om aantallen van 10, 1.000 of 100.000 gaat. Voorbeelden van objecten die we inventariseren zijn parkeerplaatsen, haltes voor het openbaar vervoer, VRI’s of fietsen en fietsenstallingen. Bij het inventariseren van objecten in de openbare ruimte zijn niet alleen de standplaats en elementen van het object belangrijk, maar ook omgevingsfactoren.

Methode
Voor het inventariseren van objecten maken we gebruik van geavanceerde GPS-apparatuur (Trimble), tablets en ArcGIS Online. Zo bepalen we eenvoudig, modern en online de exacte locatie, positie en kenmerken van elk object. Om ervoor te zorgen dat u de juiste gegevens in handen krijgt, denken we altijd mee over de te meten variabelen en onderdelen van de inventarisering. En uiteraard zorgen we ervoor dat de data die we opleveren compatibel is met de software die u gebruikt.

Gerelateerde projecten
We hebben veel ervaring met inventarisaties voor verschillende opdrachtgevers. Zo inventariseerden we het afgelopen jaar ruim 10.000 haltes in Nederland, onder ander voor Regio Twente, Provincie Zuid-Holland, Provincie Noord-Holland en Vervoerregio Amsterdam, en Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Provincie Noord-Holland heeft op basis van dit onderzoek een nieuw halteprogramma opgesteld en Provincie Zuid-Holland onderzocht de mogelijkheden voor een nieuwe lijnvoering.

Bekijk recente projecten >>