Enquêteren

Een enquêteonderzoek wordt regelmatig toegevoegd als extra element aan een bestaande meting, om het onderzoek meer verdieping te geven. Een veelgebruikte combinatie is die met parkeeronderzoek, om op die manier het parkeermotief bij parkeerders te achterhalen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan uitstappers-enquêtes voor het openbaar vervoer, onderzoek naar motief- en bestedingspatronen van binnensteden of een kwaliteitsmeting van het schoolvervoer.

Methode
Onze enquêteurs werken bij voorkeur digitaal, met behulp van tablets. Op deze manier kunnen we data rechtstreeks verwerken en real-time meekijken met het onderzoek.

Gerelateerde projecten
DataCount heeft onder andere in de Gemeente Venlo parkeeronderzoeken ondersteund met enquêtes. Daarnaast nemen wij voor DRIS-monitoring door het hele land enquêtes af bij bushaltes om de ervaring van reizigers in kaart te brengen en verzorgen wij de jaarlijks terugkerende scholierenenquête in de Provincie Zeeland.

Bekijk recente projecten >>