Rijtijdmetingen en –analyses

Rijtijdmetingen en –analyses

Voor alle ondernemingen die inzicht willen krijgen in de exacte rijtijden van hun voertuigen biedt de Voertuigmonitor van DataCount dé ideale oplossing. De DataCount Voertuigmonitor stelt u in staat om op een betaalbare en eenvoudige wijze metingen te doen op uw voertuigen.

De Voertuigmonitor maakt het namelijk mogelijk gedurende een langere periode, op objectieve wijze en tot op de seconde nauwkeurig de rijtijden te monitoren. De Voertuigmonitor geeft met behulp van GPS precies de werkelijk gereden route en de rij- en stoptijden tussen vastgestelde punten aan. Indien gewenst kunt u de data uit uw eigen systemen aanleveren, waarna DataCount voor u de analyses uitvoert. De verzamelde en geanalyseerde gegevens worden uiteindelijk gepresenteerd in overzichtelijke tabellen, grafieken en landkaarten.

Rijtijdanalyse: een totaaltraject
Het verzamelen van betrouwbare meetgegevens is fundamenteel voor een goed rijtijdonderzoek. De Voertuigmonitor geeft iedere seconde zijn positie en overige gegevens door aan onze server. Op deze wijze kunnen wij snel over de data beschikken en op ieder gewenst moment de door u gewenste analyses op lijnniveau uitvoeren. De meetgegevens zijn en blijven altijd exact en betrouwbaar. Bij een analyse op lijnniveau wordt aankomsttijd,

vertrektijd, rijtijd, stoptijd, snelheid en afstand van het totaaltraject en tussen haltes onderling weergegeven. Dit kan per voertuig, maar ook over alle gemeten voertuigen. DataCount bespreekt graag de mogelijkheden met u.

De voordelen voor u
DataCount kan met toepassing van de Voertuigmonitor tijdrovende gegevensverwerking en resultaatanalyses voor u uit handen nemen. Met de resultaten uit de rijtijdanalyse kunt u op heldere wijze uw rijtijden onderzoeken en eventueel de dienstregeling verder optimaliseren.

Zo krijgt u inzicht in de reële rijtijden over het gehele traject en worden eventuele verkeerde rijtijdverdelingen duidelijk. Daarnaast kunt u met onze heldere, objectieve en onafhankelijke rapportage zowel intern als extern, naar bijvoorbeeld uw chauffeurs of opdrachtgever, uw prestaties tonen.

 

Stiptheidsmetingen en –analyses
Hoe stipt een dienstregeling van bus of tram daadwerkelijk wordt uitgevoerd, is in de praktijk lastig te onderzoeken. Het is vaak arbeidsintensief en daardoor duur. DataCount heeft zich verdiept in deze problematiek en hiervoor speciale software ontwikkeld. De stiptheid van de geboden dienstregeling wordt hierbij bepaald door de waargenomen vertrektijd te vergelijken met de vertrektijd volgens de dienstregeling. Voor een stiptheidsmeting is nauwkeurigheid van groot belang. Deze kunnen we bereiken door het liefst alle, maar in ieder geval zoveel mogelijk bussen of trams te voorzien van een Voertuigmonitor om zo veel mogelijk meetresultaten te verkrijgen. U bepaalt zelf op welke tijdstippen u wilt meten. Het is natuurlijk wel belangrijk dat voor de meting een representatieve periode wordt gekozen. Bij het bepalen van de meest optimale meetperiode kunnen wij u uiteraard adviseren. Verder maken wij in overleg met u afspraken over de wijze van verwerking en interpretatie van de uitkomsten. Standaard voorziet onze software in verschillende soorten output. Afspraken over bijvoorbeeld punctualiteit kunnen als variabelen in het programma worden ingevoerd. Uiteraard is het ook mogelijk om uw specifieke wensen hieromtrent te verwerken in ons programma. In duidelijke overzichten krijgt u de resultaten aangeleverd.

Stiptheidsanalyse: een totaaltraject
Met behulp van de Voertuigmonitor en de in eigen huis ontwikkelde analysesoftware zijn wij in staat om de stiptheid van uw voertuigen accuraat in beeld te brengen. Door de snelle beschikbaarheid van meetgegevens kunnen wij binnen korte tijd een product op maat aanleveren.

 

De voordelen voor u
Zowel reiziger, vervoerbedrijf als aanbestedende overheid hebben baat bij een stipte uitvoering van de dienstregeling van het openbaar vervoer. Met de stiptheidsanalyse kan helder inzicht worden gegeven in de daadwerkelijke stiptheid van de dienstregeling. Met de uitkomsten van de analyse heeft u een objectief middel in handen om uw dienstregeling te controleren of verder te optimaliseren.

<- Terug naar werkvelden