Tellingen | Kruispunttelling Amsterdam | maart 2019

DataCount heeft in maart 2019 in opdracht van Sweco in Amsterdam op het kruispunt Kruislaan – Ringslangpad een kruispunttelling uitgevoerd.
Doel van het onderzoek was om de verschillende verkeersstromen in kaart te brengen.
Gedurende het onderzoek zijn in totaal ruim ruim 4.000 voertuigen waargenomen.