Parkeren | Parkeeronderzoek Tapijnkazerne, Maastricht | april 2019

DataCount heeft, in opdracht van gemeente Maastricht, een parkeeronderzoek uitgevoerd rondom de Tapijnkazerne in Maastricht.
Het parkeeronderzoek was gericht op het in kaart brengen van de parkeerdruk in dit gebied.
Verspreid over de meetmomenten zijn ruim 7.500 voertuigen waargenomen.