Parkeren | Parkeeronderzoek Dinteloord, Gemeente Steenbergen | juni 2019

DataCount heeft, in opdracht van gemeente Steenbergen, een auto- en fietsparkeeronderzoek uitgevoerd in het centrum van Dinteloord.
Het parkeeronderzoek was gericht op het in kaart brengen van verschillende parkeersituaties om verschillende vraagstukken aan te kunnen pakken. Daarbij zijn parkeercapaciteit, parkeerdruk, parkeerduur en parkeermotiefmetingen uitgevoerd.
Verspreid over de meetmomenten zijn zo’n 20.000 voertuigen waargenomen.