Onze aanpak

Innovatief
DataCount is innovatief op het gebied van het verzamelen van data. Door gebruik te maken van de combinatie van snel mobiel internet, diverse apps en geavanceerde meetapparatuur verzamelt DataCount de data waar u naar op zoek bent.

Een voorbeeld? DataCount ontwikkelde in eigen beheer de Parkeermonitor. Onze veldwerkers kunnen met deze webbased software en bijbehorende app op een smartphone of tablet de parkeersituatie in uw wijk, gemeente of bedrijfsterrein in kaart brengen. Alle dataverzameling is real-time, waardoor de data direct binnen komt in onze monitor. Zo weten we precies waar welke data is verzameld en waar de voertuigen in uw onderzoeksgebied geparkeerd stonden. Dit zorgt ervoor dat we eventuele vragen of opmerkelijke data direct kunnen plaatsen en fouten snel kunnen tackelen. Hierdoor werken we sneller en beter en dat resulteert in betaalbare en kwalitatief goede data voor onze opdrachtgevers. Toch liever fietsparkeren of de staat van de prullenbakken in kaart brengen? Ook dat is mogelijk met onze Parkeermonitor. Verder zijn wij constant op zoek naar nieuwe mogelijkheden en deze voegen wij na een uitgebreide testfase toe aan de Parkeermonitor.

Een ander voorbeeld? Met onze GPS-apparatuur meten wij tot 2 cm nauwkeurig en kunnen we elk gewenst object in kaart brengen. Liever de snelheid en locatie van de voertuigen van uw wagenpark per seconde in beeld brengen? Wij doen het allemaal voor u. En nog betaalbaar ook! DataCount is namelijk altijd op zoek naar de perfecte balans tussen prijs en kwaliteit, waarbij we durven zeggen dat we uw onderzoeken in het merendeel van de gevallen minstens even goed, maar toch goedkoper uit kunnen voeren dan onze concurrenten!

Kwalitatief
DataCount borgt de kwaliteit zowel voor, tijdens als na het onderzoek. Op die manier kunnen wij u voorzien van data waarmee u verder kunt werken aan de oplossing van uw vraagstuk. Data zegt alleen iets over een bestaande situatie wanneer de data daadwerkelijk een afspiegeling is van de situatie in het onderzoeksgebied. Kortom: hoe minder fouten er gemaakt worden in het verzamelen van data, hoe waardevoller het onderzoek en de conclusies die u daaraan verbindt. Dit maakt het verzamelen van data de hoeksteen van goed beleid. Binnen DataCount streven we dan ook naar foutloze dataverzameling. We proberen het menselijke element in het onderzoek zoveel mogelijk uit te schakelen. Dit doen we door het inbouwen van kwaliteitscontroles om veel voorkomende fouten vooraf te tackelen.

Tijdens het verzamelen van data, wat in bijna al onze onderzoeken real-time gebeurd, krijgen onze veldwerkers berichten wanneer ze het gevaar lopen een “menselijke” fout te maken. Denk hierbij aan het vergeten van een sectie(deel van een straat) tijdens een parkeermeting of het onbeantwoord laten van een vraag tijdens een enquête. Daarnaast kunnen wij, doordat onze dataverzameling vaak real-time is, tijdig corrigeren wanneer iets niet goed uitgevoerd wordt. Kortom, wij zitten onze data op de huid en het is onze uitdaging en ons werk om iedere keer weer dichter bij de “perfecte” dataverzameling te komen.

kwalitatief page 1      kwalitatief home page

Persoonlijk
DataCount vindt persoonlijk contact op alle niveaus erg belangrijk. Graag werken wij met u samen en zoeken wij met u naar de oplossing van uw vraagstukken. Samenwerken, zowel intern en extern, is namelijk wat onze data betrouwbaar en bruikbaar maakt.

Met interne samenwerking doelen we op onze vaste veldwerkers, die bestaat uit een vaste groep enthousiaste studenten, die graag voor ons werken. Onze veldwerkers worden persoonlijk begeleid tijdens het onderzoek en wanneer we nieuwe veldwerkers werven worden deze het eerste onderzoek extra begeleid en de dataverzameling van de desbetreffende veldwerker extra gecheckt. Daarnaast vinden wij het van belang dat onze veldwerkers weten waarom de data wordt verzameld en wat het doel van het onderzoek is. Mede hierdoor zien ze het belang in van het leveren van kwaliteit. Samen vormen onze veldwerkers ons zogenaamde DataTeam. Ons DataTeam met veldwerkers, die bijna allemaal een WO of HBO achtergrond hebben, heeft interesse in de uit te voeren werkzaamheden. Juist die intresse maakt ons DataTeam sterk.

Met externe samenwerking doelen wij op de manier waarop wij samen met onze opdrachtgevers zoeken naar de beste manier van dataverzameling. Of het nu gaat om een adviesbureau, een overheid in de vorm van een gemeente of provincie of een commerciele organisatie: Voor elk type onderzoek praten wij onder het genot van een kopje koffie graag verder over het inhoudelijke onderzoek, waarbij we veel waarde hechten aan een goede en bruikbare dataverzameling. Voor elk groot onderzoek wordt door DataCount dan ook samen met de opdrachtgever een meetprotocol gemaakt. Hierin staat onder meer hoe en wanneer het onderzoek wordt uitgevoerd. Wanneer beide partijen het eens zijn met het meetprotocol, kan het onderzoek van start gaan. Ook in daaropvolgende fases blijven we graag met u overleggen: zowel tijdens de dataverzameling, de analyse als tot na de oplevering van de definitieve resultaten. Graag zetten wij net dat stapje extra, dat u helpt om de data op de beste manier te benutten.