Colofon

Colofon
De website DataCount.nl is ontwikkeld door DataCount. Heeft u een vraag of opmerking over deze site? Neem dan contact op via info@datacount.nl.

Disclaimer DataCount.nl
De website is met zorg samengesteld, maar we kunnen niet garanderen dat hij geen onjuiste of verouderde informatie bevat. DataCount aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van eventuele onjuiste informatie op deze website. De site is uitsluitend bedoeld als informatiebron. DataCount gaat door het plaatsen van informatie op deze website geen verplichtingen jegens derden aan van welke aard dan ook. Aan de inhoud van deze website kunnen daarom uitdrukkelijk geen rechten worden ontleend.

Disclaimer e-mail
E-mail van DataCount kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of het bericht abusievelijk aan u is gezonden, word u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. DataCount aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. DataCount is gevestigd te Bodegraven, ingeschreven onder KvK-nummer 28082982.

Auteursrecht
Alle teksten en afbeeldingen op DataCount.nl zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door anderen. Aanvullend zijn de afbeeldingen van de projecten afkomstig van Google. De rechten van deze afbeeldingen behoren toe aan Google, zoals is vastgelegd in de overeenkomst.

Staat er een tekst of afbeelding op deze website waarvan verkeerde copyrights worden gebruikt, wilt u dit dan melden aan de webredactie?