Verkeerstellingen

Verkeerstellingen maken tot op detailniveau de verkeersstromen en vervoersvormen in het onderzoeksgebied inzichtelijk. Dit onderzoek is een goede basis voor beleid op maat. We merken in de praktijk vaak dat onze klanten de tellingen als onderbouwing gebruiken om verkeerssituaties te optimaliseren. Moet er bijvoorbeeld een extra fietsstrook komen? Is het mogelijk om hier eenrichtingsverkeer te maken? Een telling geeft een gedetailleerd beeld van de bestaande situatie en beantwoordt daardoor de vraag of een aanpassing wenselijk is of juist niet.

Methode
Wij voeren tellingen uit met visueel waarnemers uit onze eigen veldwerkpoule. We investeren veel in een vast en loyaal team van mensen die de urgentie van zorgvuldig onderzoek begrijpen. Omdat we ons onderscheiden op datakwaliteit, maken we gebruik van moderne methoden die nauwkeuriger zijn dan pen en papier, zoals een telapplicatie op de smartphone of tablet (Android of iOS). Hierdoor kunnen we realtime kwaliteitschecks uitvoeren en digitaal meekijken met onze visueel waarnemers.